EN

1. Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.

 

2. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”.

 

Udział w targach Food Taipei 2019.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

o firmie

bulk

home

kontakt