EN

o firmie

home

kontakt

1. Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.

 

2. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

    - Galeria postępu prac.

 

3. Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.