EN

PRZEBUDOWA OBIEKTU TURYSTYCZNEGO -

NADBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO

O FUNKCJĘ HOTELOWĄ Z ZAPLECZEM KONFERENCYJNYM

 


Opis projektu:

CELEM PROJEKTU JEST ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ MIPAMA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJÓW, WOJ. ŁÓDZKIE, W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE PIERWSZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM UZDROWISKA – „TERMY UNIEJÓW”.

CEL TEN ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY DZIĘKI PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1 W UNIEJOWIE – OBECNIE JEST TO RESTAURACJA OBSŁUGUJĄCA GŁÓWNIE GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH TERMY ORAZ ZABYTKOWE CENTRUM UNIEJOWA, DZIĘKI PRZEBUDOWIE POPRZEZ NADBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ZYSKA ON DODATKOWO FUNKCJE HOTELOWĄ I KONFERENCYJNĄ.

REALIZACJA INWESTYCJI UMOŻLIWI ZWIĘKSZENIE ZAKRESU USŁUG TURYSTYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ – URUCHOMIENIE 4 NOWYCH USŁUG (USŁUGI HOTELOWE, OBSŁUGA KONFERENCJI, WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW, SAUNA JAPOŃSKA) I ZWIĘKSZENIA SKALI DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI UNIEJOWA I SUBREGIONU.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU SĄ PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - NADBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO I ROZSZERZENIE O FUNKCJĘ HOTELOWĄ Z ZAPLECZEM KONFERENCYJNYM.

ELEMENTEM PROJEKTU BĘDĄ TAKŻE ZAKUPY NIEZBĘDNEGO DO ŚWIADCZENIA PLANOWANYCH USŁUG WYPOSAŻENIA DO HOTELU, RESTAURACJI, SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ  WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SAUNY JAPOŃSKIEJ.

DZIĘKI INWESTYCJI MIASTO UNIEJÓW ZYSKA NOWOCZESNY OBIEKT, OBSŁUGUJĄCY ROSNĄCY Z ROKU NA ROK RUCH TURYSTYCZNY ZWIĄZANY Z „TERMAMI UNIEJÓW” I ATRAKCYJNOŚCIĄ TURYSTYCZNĄ GMINY.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU BĘDĄ TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY UNIEJÓW, W TYM GŁÓWNIE UZDROWISKO „TERMY UNIEJÓW” – ŁĄCZNIE TO OKOŁO 12.720 OSÓB ROCZNIE, W TYM OKOŁO 2.880 OSÓB TO UCZESTNICY KONFERENCJI, 2.880 GOŚCIE HOTELOWI - TURYŚCI, 960 UCZESTNICY IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, 6000 TO GOŚCIE RESTAURACJI INNI NIŻ GOŚCIE HOTELOWI I KONFERENCYJNI.

W WYNIKU PROJEKTU POWSTANIE 10 NOWYCH MIEJSC PRACY – 9 DO OBSŁUGI KOMPLEKSU W UNIEJOWIE I 1 W SIEDZIBIE FIRMY W OPATÓWKU.

W PROJEKCIE ZOSTANIE ZASTOSOWANA KONCEPCJA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO ZGODNIE Z „WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI […] W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014-2020” Z DNIA 8 MAJA 2015 R.

 

6.3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1. Województwo Łódzkie

2. Powiat Poddębicki

3. Gmina Uniejów

4. Miejscowość - Uniejów

5. Kod pocztowy - 99-210

6. Ulica - Zamkowa 1

7. Inne ---

 

Dokumentacja projektowa.

 

 

Przetargi

 

 

o firmie

bulk

home

kontakt